Wituszyński Bolesław

Bolesław Wituszyński – urodził się 19 kwietnia 1912 w Szymonowicach Wielkich, w rodzinie rolniczej. Uczył się w średniej szkole ogrodniczej w Pszczelinie. Przez pięć lat pracował w renomowanych szkółkach roślin ozdobnych i owocowych w Żbikowie koło Pruszkowa. Następnie pracował w  Koserzu koło Krośniewic, w gospodarstwie ogrodniczo-rolnym Hertza. W czasie trwania II wojny światowej oraz po jej zakończeniu prowadził okoliczne majątki, wprowadzając w nich szkółkarstwo.

Własną szkółkę założył w Kutnie, wraz z bratem. Zajmował się drzewkami owocowymi i różami. Jest autorem czterech odmian róż: „Kutno” (1965), „Marylka” (1975), „Kopernik” (1987), „Leszek” (1980). Wyhodował także cis „Krzysztof”. 

Wielokrotnie nagradzany, m.in. medalami Złotą Różą, Złotą Różą na Międzynarodowej Wystawie Róż w Chorzowie, srebrnym medalem od Niemieckiego Towarzystwa Miłośników Róż oraz licznymi dyplomami.

Był inicjatorem organizowania wystaw róż w Kutnie. Pierwszy Kutnowski Jarmark Różany został zorganizowany 20-21 września 1975 roku przez Kutnowski Dom Kultury.

Zmarł 29 maja 1991 roku,  został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie1.

  1. Wykorzystano informacje ze strony http://www.swietorozy.pl/kutnowscy-hodowcy-roz/

Dawid Stanowski

Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK