Widelski Czesław

Widelski Czesław – Urodził się w Pińsku woj. poleskie 22 sierpnia 1929 r., ojciec Antoni był starszym wachmistrzem żandarmerii WP, jeńcem obozu w Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 r. w Miednoje, matka Maria z domu Nowakowicz. Zesłany w czerwcu 1941 r. z matką i pięcioletnim bratem Leonem do Ałtajskiego Kraju, do pracy w kamieniołomach. Po podpisaniu porozumienia Sikorski- Majski i ogłoszonej amnestii dla obywateli polskich udają się do Dżambułu ( w drodze umiera z wycieńczenia brat Czesława), tam kończy siódmą klasę w polskiej szkole powszechnej, zorganizowanej dla dzieci uratowanych z zesłania. Wraca z mamą do babci do Pińska latem 1945 r., a stamtąd wraz z repatriantami przyjeżdżają do Kutna, miejsca pochodzenia ojca Czesława. Kończy Liceum Pedagogiczne i wyjeżdża do Szczawna Zdroju, Zgorzelca i Polic, jako wychowawca grup dzieci i młodzieży z Grecji i Macedonii. Po kilku latach powraca do Kutna i podejmuje pracę w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza ucząc geografii i astronomii przez 40 lat. Uzupełnia wykształcenia w PWSP i na Uniwersytecie Łódzkim, kończy podyplomowe studium turystyki.

Jako pasjonat turystyki był animatorem życia turystycznego w Liceum, organizował obozy wędrowne, rajdy krajoznawcze i wycieczki. Po przejściu na emeryturę poświęcił się historii regionalnej, dokumentował dzieje miasta i lokalnego społeczeństwa. Zapisuje białe karty skrywanej historii. Współtworzy Związek Sybiraków w Kutnie i Kutnowską Rodzinę Katyńską. Jest inicjatorem i pomysłodawcą wielu wystaw, autorem wydawnictw poświęconych Katyńczykom i Sybirakom, żołnierzom gen. Władysława Andersa, żołnierzom PSP na Zachodzie, autorem licznych artykułów zamieszczanych w prasie lokalnej z historii i geografii Kutna i okolic, toponomastyki, dziejów dzielnic miasta i podkutnowskich wsi a także Kalendarium Kutnowskiego. Zmarł w Kutnie, w czerwcu 1999 r.

Najważniejsze prace to :
1.Widelski Cz., A. Olewnik. Katyńczycy Ziemi Kutnowskiej. Kutno 1993
2.Widelski Cz. Sybiracy Ziemi Kutnowskiej. Kutno 1998
3.Gołębiewek. Podkutnowska wieś na dawnym trakcie toruńskim. Czas Kutna 1996, nr 5, s. 7
4.Geografia kutnowskiej niziny. Głos Kutnowski 1989, nr 3, s.4
5.Styczniowe „wyzwolenie”. Życie Kutna 1999, nr 1, s.5
6.Katyń-pamiętamy…Życie Kutna 1999,nr 7, s. 10
7.Niebotyczne wieże kutnowskich kościołów. Życie Kutna 1999, nr 11, s.5
8. Żołnierze Gen. Władysława Andersa- synowie Ziemi Kutnowskiej. Powiatowe Życie Kutna 2002, nr 10,s. 14
9.Generałowie Polski Niepodległej- synowie Ziemi Kutnowskiej. Powiatowe Życie Kutna 2002, nr 11, s.7
10.Kalendarium Andersowskie. Powiatowe Życie Kutna 2003, nr 10, s. 15
11. Kutnowscy Katyńczycy. Powiatowe Życie Kutna 2004, nr 7, s. 15