Szymański Zygmunt

Szymański Zygmunt (ur. 3 sierpnia 1916 r. w Dobrzelinie, zm. b/d ) – plutonowy Polskich Sił Powietrznych, plutonowy (ang. Corporal) Królewskich Sił Powietrznych (numer służbowy RAF – 705407). Służył w 307 Dywizjonie Myśliwskim Nocnym oraz 305 Dywizjonie Bombowym . 1

  1. Szymański Zygmunt, Lista Krzystka, dostęp 7 kwietnia 2015, http://listakrzystka.pl/?p=290220 .