Sapiejka Antoni

Sapiejka Antoni (ur. 6 czerwca 1902 r. w Kutnie, zm. b/d) – plutonowy Polskich Sił Powietrznych, kapral (ang. Leading Aircraftman) Królewskich Sił Powietrznych (numer służbowy RAF – 782763), sanitariusz. Służył w 305 Dywizjonie Bąmbowym. 1.

  1. Sapiejka Antoni, Lista Krzystka, dostęp 31 sierpnia 2015, http://listakrzystka.pl/?p=252760