Rosin Ryszard

doc. dr. Ryszard Rosin (ur. 29 marca 1919 r. Konin – zm. 11 marca 2002 r. Łódź) Szkołę podstawową i gimnazjum o profilu humanistycznym ukończył w Koninie. Był czynnym członkiem ZHP doszedł do stopnia podharcmistrza. Przed 1939 r. ukończył przeszkolenie wojskowe i otrzymał stopień plutonowego podchorążego. Brał udział w 1939 r. w bitwie nad Bzurą i w obronie Warszawy, gdzie został ranny w nogę. Lata 1940-1945spędził w Koninie, gdzie prowadził sklep filatelistyczny i należał do Armii Krajowej. W 1947 r. rozpoczął studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie jednocześnie pracował. Tutaj obronił w 1969 r. doktorat w 1969 r. i jeszcze w tym roku otrzymał stopień docenta.

Był historykiem-mediewistą, nauczycielem akademickim, promotorem wielu dysertacji naukowych. Od 1976 r., przez wiele lat, był kierownikiem wielu obozów epigraficznych na terenie województw: sieradzkiego, skierniewickiego, piotrkowskiego i płockiego. Do 1989 r. kierował Zakładem Nauk Pomocniczych Historii UŁ. Po przejściu na emeryturę dalej czynny zawodowo – otworzył własne seminarium prac magisterskich, prowadził także wykłady i ćwiczenia kursowe. Swoje kilkudziesięcioletnie badania naukowe prowadził przede wszystkim na temat: średniowiecznych dziejów ziem Polski środkowej (osadnictwo, dzieje komunikacji, historia miast,epigrafika). Ponadto zajmował się badaniem zbrodni Wehrmachtu w 1939 r. w Polsce, filatelistykę jako nauką pomocniczą historii. Posiadał duże osiągnięcia w zakresie edytorstwa i publikowania źródeł. Był uznanym fachowcem jako redaktor naukowy publikowanych monografii miast (Łódź, Kutno, Zgierz, Łęczyca) i materiałów z sesji naukowych.

Doc. Rosin utrzymywał ścisłe kontakty z licznymi stowarzyszeniami regionalnymi województwa łódzkiego. Wygłosił około 50 referatów na sesjach naukowych. Był działaczem wielu organizacji naukowych i społeczno-kulturalnych, najaktywniej działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskim Związku Filatelistycznym, Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich oraz Polskim Towarzystwie Historycznym. W latach 1970-1975 był redaktorem naczelnym „Rocznika Łódzkiego”, działał również w bardzo wielu komisjach historycznych.

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał niezliczoną ilość odznaczeń, odznak i wyróżnień. Natomiast godność Członka Honorowego przyznały mu: Okręg Łódzki PTH (1991 r.), Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ (1989 r.), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (1987 r.).

Jego dorobek naukowy liczy 283 pozycje bibliograficzne. Z Kutnem i TPZK doc. Rosin współpracował od połowy lat 70. XX w. przy tworzeniu monografii miasta, wydanej w 1984 r. Później należał do grona organizatorów sesji naukowej z okazji 600-lecia Kutna (1986 r.), podczas której wygłosił referat o średniowiecznych dziejach miasta. Od 1997 r. współpracował przy redagowaniu pierwszych tomów rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 1.

 

 

  1.  Honorowi Członkowie TPZK, Strona TPZK, dostęp 21 marca 2015, http://www.tpzk.eu/viewpage.php?page_id=43 .