Piszek Edward

Edward Piszek – urodził się 24 października 1916 roku w Chicago w rodzinie polskich emigrantów, zmarł 27 marca 2004 roku.Był znanym w USA i w Polsce działaczem społecznym, biznesmenem, filantropem.

Edward Piszek był inicjatorem budowy Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballu w Kutnie. Jako jeden z pierwszych przekazał na budowę Centrum kwotę 100.000 $. Aktywnie działał na rzecz promocji w Stanach Zjednoczonych Ameryki Kutna i Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballu. W Stanach Zjednoczonych poszukiwał sponsorów do kolejnych etapów budowy Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballu w Kutnie. Dzięki jego akcjom setki Polaków i tysiące Europejczyków dostało baseballowe rękawice. Kochał młodzież i był wielkim przyjacielem Kutna, często znajdując czas aby odwiedzić nasze miasto. Pozostanie w naszej pamięci także dlatego, że o jego zasługach przypominać będzie jeden ze stadionów Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballu w Kutnie, który nosi jego imię.

Był nietypowym ambasadorem Polski i Polaków. Działalność Edwarda Piszka na rzecz ojczystego kraju rozpoczęła się w końcu lat sześćdziesiątych, kiedy to przekazał polskiej służbie zdrowia sprzęt do walki z gruźlicą wartości ponad miliona dolarów. Na terenie USA prowadził działalność ukazującą Amerykanom historię i kulturę naszego narodu. Od początku lat dziewięćdziesiątych był aktywnie zaangażowany w propagowanie idei przyjęcia Polski do NATO. Za honor uważał pomoc Polsce i Polakom.

Dyrektor Fundacji Kopernikańskiej w Warszawie, pan Jerzy Bystrowski przypominał jego słowa: „człowiek jest jak jabłoń, która wydaje owoce…”. Nie zabiegał o stanowiska, był skromnym człowiekiem. Odmówił, gdy w latach 90-tych ówczesny prezydent Lech Wałęsa zaproponował mu stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Chciał pomagać w inny sposób.
Edward Piszek był także założycielem takich fundacji i organizacji jak: Peace Corps Partnership – finansującego koszty pobytu amerykańskich nauczycieli w Polsce, Małej Ligi Baseballu w Polsce, Liberty Bell Foundation, Copernicus Society of America, Fundacji Kopernikańskiej w Polsce i Muzeum Tadeusza Kościuszki w Filadelfii.

Posiadał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był uhonorowany wysokimi odznaczeniami m. in. Krzyżem Komandorskim z Białą Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Pokoju Miasta Jerozolimy, Nagrodą Człowieka Roku Rotary International. Otrzymał również odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 1998 roku nominowany był przez Kongres USA do Prezydenckiego Medalu Wolności.

Edward Piszek otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Kutna w dniu 6 czerwca 2000 roku Uchwałą nr 275/XXV/2000 Rady Miejskiej w Kutnie:

Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kutna
Na wniosek Prezydenta Miasta Kutna
nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta Kutno
Szanownemu Panu Edwardowi Piszkowi ur. dnia 24 października 1916r.
za wybitne zasługi dla rozwoju Kutna
oraz jego promocji w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
za wszechstronne wsparcie budowy
Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballu,
wielkiemu patriocie, filantropowi, przedsiębiorcy,
przyjacielowi Polski i Polaków

opr. Bożena Gajewska