Oyrzanowski Feliks

f436 a.bmpDr Feliks Piotr Oyrzanowski – urodził się 15 czerwca 1872 roku w Słomkowie Mokrym w powiecie sieradzkim, zmarł 7 kwietnia 1938 roku.

Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w 1897. Specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskał w Pradze Czeskiej. Po powrocie z Czech w 1903 roku objął stanowisko lekarza nadetatowego w szpitalu św. Walentego w Kutnie, w którym powierzono mu prowadzenie oddziału chorób wewnętrznych dla kobiet. Z racji zdobytej w Pradze specjalizacji, w prowadzonym przez siebie oddziale, zajmował się również leczeniem tzw. chorób kobiecych.Dr Oyrzanowski był pierwszym lekarzem w szpitalu kutnowskim, który posiadał specjalizację z ginekologii i położnictwa. Zasłynął na terenie powiatu kutnowskiego, jako wysokiej klasy lekarz, specjalista akuszer i ginekolog. Jemu też należy przypisać pierwszeństwo w organizacji w kutnowskim szpitalu, pierwszego oddziału położniczego

Organizacja i uruchomienie oddziału położniczego w szpitalu św. Walentego, nie była jedynym pionierskim osiągnięciem dr Oyrzanowskiego. Wraz z dr Umińskim zorganizował pracownię rentgenowską, inwestując własne środki finansowe. Aparatura ta, jeszcze w latach powojennych służyła mieszkańcom Kutna.

Witold Piasecki, we wspomnieniu pośmiertnym o dr Oyrzanowskim napisał:
„…Już w wieku podeszłym, pracując stale, bardzo intensywnie, niejednokrotnie przemęczony, wstawał w nocy za każdym dzwonkiem, aby opóźnienie pomocy nie spowodowało złych następstw dla chorego. 
Takim był do ostatniej chwili, kiedy już chory na grypę, mając 390 ciepłoty, pojechał do chorego. Kiedy powrócił do Kutna, jeden z kolegów i przyjaciół przyprowadził go słaniającego się do domu…”.

7 kwietnia 1938 roku, w wieku 66 lat umiera na zapalenie płuc. Pracował do ostatnich chwil swego życia wyznając zasadę, iż zawód lekarza nie jest zwykłą profesją, jest czymś więcej – jest powołaniem i misją, jaką należy wypełniać do końca swego życia. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.