Mosingiewicz Marian

Kopiuj  z f426Marian Mosingiewicz urodził się 22 września 1910 roku w Stryju (obecnie Ukraina), zmarł 13 lipca 1991 roku. Po ukończeniu Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, w 1929 roku rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, które ukończył w roku 1936. Pracował w Szpitalu Powszechnym we Lwowie. W czasie okupacji pracował, jako lekarz wiejski, a w roku 1944 został powołany do służby wojskowej w II Armii Wojska Polskiego. Przeszedł cały szlak bojowy, jako lekarz 13 Pułku Piechoty V Dywizji. Po zdemobilizowaniu podejmuje pracę w Kramsku, skąd w roku 1948 przybywa do Kutna. Początkowo pracuje, jako lekarz Ubezpieczalni Kolejowej, a następnie w Szpitalu Miejskim w Kutnie.

W latach sześćdziesiątych uczestniczy w wielu kursach dokształcających organizowanych przez Studium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie. Umiejętności zdobyte na szkoleniach natychmiast wprowadza do praktyki w kierowanym przez siebie oddziale. Rozszerza zakres badań laboratoryjnych, upowszechnia badania elektrokardiograficzne, jako pierwszy w Szpitalu Kutnowskim wykonuje punkcję szpiku kostnego.

Będąc ordynatorem oddziału wykształcił osiemnastu specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych. Był wieloletnim Sekretarzem, a następnie Prezesem kutnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Po przejściu na emeryturę w czerwcu 1979 roku, wciąż pracuje, prowadząc Poradnię Konsultacyjną, gdzie nadal może pomagać chorym i służyć swym doświadczeniem młodszym lekarzom.

Poza pracą lekarską, dr Mosingiewicz miał wiele pasji i zainteresowań. Wszystkie wolne chwile poświęcał literaturze pięknej, poezji i muzyce poważnej. Sam grał na skrzypcach. Jego ulubionym pisarzem był Joseph Conrad. Był członkiem Towarzystwa Chopinowskiego w Kutnie. Od wczesnej młodości uprawiał turystykę górską, był jednym z założycieli kutnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Jego wielką pasją była również fotografia, należał do Kutnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Brał udział w wielu konkursach fotograficznych, zdobywając w nich wiele wyróżnień. Pod koniec życia pisał wiersze i tłumaczył poezje z języka niemieckiego, przede wszystkim wiersze Rainera Marii Rilkego.

Za swoją pracę i działalność otrzymał wiele odznaczeń wojskowych i cywilnych. W roku 1973 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a pięć lat później Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Najcenniejszym odznaczeniem dla lekarza jest Medal Gloria Medicinae, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie w każdym roku tylko dziesięciu lekarzom w świecie. Medal ten przyznano dr Mosingiewiczowi, odebrany został przez jego najbliższych w roku 1992, już po jego śmierci. W uzasadnieniu swego wyboru, Kapituła Medalu napisała:
„…Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Medal jest symbolem wdzięczności dla tych, których życie, czyny
i dzieła przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cierpieniom. Dla tych, których osiągnięcia w służbie człowiekowi stwarzają lepszy świat dla całej ludzkości…”.

Dr Marian Mosingiewicz zmarł 13 lipca 1991 roku, pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Kuczkowie koło Kutna.