Mieczysława Sodulska

Mieczysława Sodulska (ur. 1908 r. zm. ?) – pracą w Związku Patriotów Polskich rozpoczęła długoletnią działalność społeczną. Po wojnie w czerwcu 1946 r. wróciła do Kutna do pracy w Magistracie, uczyła  tam analfabetów, zawsze miała komplet uczniów. Była pierwszą radną po wojnie  i w kolejnych kadencjach także, była ławnikiem w sądzie, terenowym opiekunem społecznym, znana ludziom potrzebującym opieki, samotnym i chorym. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Pojednawczej w Komitecie Osiedlowym nr 6. Pracowała w Zarządzie Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, była  kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym, współpracowała z Przychodnią Przeciwalkoholową, pomagała w bibliotece w Klubie Seniora.

Wysoko oceniono jej pracę społeczną otrzymywała dyplomy, wyróżnienia, odznaczenia, zajęła drugie miejsce w plebiscycie na  Kutnowianina Roku, otrzymała Honorową Odznakę Ziemi Kutnowskiej, dwukrotnie Honorową odznakę województwa łódzkiego, Srebrny Krzyż Zasługi i wpis do Księgi Zasłużonych dla województwa płockiego. 1

  1. Biogram opracowała Barbara Łuczak