Markiewicz Tauba

Tauba Markiewicz z Kutna (zm. 14 lipca 1923 r.) – córka Aarona z Kutna, zmarła młodo. Pochowana na cmentarzu żydowskim w Pruszkowie (ul. Lipowa)1.

  1. 0206 – MACEWA TAUBA MARKIEWICZ CÓRKA AARONA, Wirtualny Sztetl, dostęp 3 kwietnia 2015, http://www.sztetl.org.pl/pl/pwk/30765,0206-macewa-tauba-markiewicz-corka-aarona/ .

Dawid Stanowski

Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK