Karau Jakub

Jakub Karau – urodził się 16 października 1883 roku w Płatkownicy (pow. Węgrów). Był synem Chrystiana – rolnika oraz Julianny z domu Ewald. W 1899 roku ukończył szkołę powszechną , w 1902 roku Seminarium Nauczycielskie w Warszawie. W latach 1916 oraz 1917 wyższe kursy metodyczne, w 1921 roku półroczny kurs humanistyczny we Włocławku1.

W latach 1902 do 1906 był nauczycielem i kantorem w Nowej Wsi k. Radziejowa, następnie w Nowym Ciechocinku. W czasie I wojny światowej pełnił funkcje kantora i kasjera parafii ewangelicko-augsburskiej oraz kier. niemieckiej szkoły powszechnej we Włocławku, w wyniku połączenia dwóch szkół w 1920 roku został pozbawiony stanowiska. W 1922 i 1925 roku był uczestnikiem Synodu Konstytucyjnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (delegat świecki parafii we Włocławku). W 1923 roku został wybrany do Kolegium kościelnego.

Od założenia w 1924 roku członek zarządu Deutscher Volksverband (Niemiecki Związek Ludowy). Od października 1927 roku był członkiem Rady Miejskiej we Włocławku. W związku z wyborami do Sejmu w 1927 roku został przymusowo przeniesiony 15 grudnia 1927 roku przez władze oświatowe do Łomży. W styczniu 1930 został nauczycielem i kantorem w Kutnie

W 1922 roku uzyskał mandat z listy nr 16 (Blok Mniejszości Narodowych RP), okręg wyborczy nr 10 (Włocławek). Był członkiem klubu Zjednoczenie Niemieckie, gdzie piastował stanowisko wiceprezesa. Był członkiem komisji administracyjnej.

W 1928 ponownie zdobył mandat z listy nr 18 (Blok Mniejszości Narodowych), okręg wyb. nr 10 (Włocławek). Został członkiem klubu NKP, był członkiem komisji administracyjnej, budżetowej oraz robót publicznych.

Publikował artykuły we: „Freie Presse”, „Der Friedensbote”, „Der Volksfreund”, „Zwiastunie Ewangelicznym”. Zmarł 3 sierpnia 1938 roku w Kutnie2.

  1. HISTORIA KUTNO, Strona Parafii Ewangelickich w Płocku i Kutnie, dostęp 31 sierpnia 2015, http://www.plock.luteranie.pl/index.php?r=pages/view&id=4 
  2. Karau Jakub, Biblioteka Sejmowa, dostęp 31 sierpnia 2015, https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000610&find_code=SYS&local_base=ARS10.