Gruszczyński Stanisław Konstanty

Stanisław Konstanty Gruszczyński – urodził się  2 listopada 1880 w Starosielcach. Do gimnazjum uczęszczał w Woroneżu i Kielcach. W 1904 roku ukończył Średnią Szkołę Mechaniczno-Techniczną M. Mittego w Warszawie.

W 1899 został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1900 był więźniem w Cytadeli Warszawskiej. Następnie w 1906 był uczestnikiem IX Zjazdu PPS, na którym nastąpił rozłam w partii. Gruszczyński wstąpił do PPS-Lewicy. Ścigany przez rosyjską żandarmerię uciekł za granicę. Powrócił do kraju pod koniec I wojny światowe.

W latach 1919-1921 był prezydentem w Tomaszowie Mazowieckim, od 1921 do 1926 burmistrzem w Ostrogu na Wołyniu. W 1926 roku został burmistrzem w Kutnie, funkcję tą piastował do 1934. Od 1934 do 39 był burmistrzem w Pruszkowie.

W 1928 roku został Senatorem II kadencji, wybrany z listy nr 2 woj. warszawskiego. Pracował w komisji administracyjnej i samorządowej. Był nim do 1930 roku.

Po wybuchu II wojny światowej, w obawie przed aresztowaniem, uciekł do Lwowa. Pracował na Cmentarzu Łyczakowskim. W 1941 roku zlitował się na osieroconym, żydowskim chłopcem. Ukrywał go w swoim mieszkaniu. Skończyło się to dla Gruszczyńskiego tragicznie. Uciekając przed Niemcami skoczył z okna i nie odzyskał już świadomości. Zmarł 13 października 1943. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

W 1937 roku został odznaczony Medalem Niepodległości. Był mężem Marii z d. Glinieckiej, mieli trójkę dzieci: dwie córki Wiesławę i Halinę oraz syna Zdzisława1. 2

 Pełen biogram jest w opracowaniu.

 

  1. Wykorzystano niektóre informacje podane w Wikipedii
  2. https://bs.sejm.gov.pl/F/52DXS3FFQJ83SQEVBGMF5BAN1RE816E4E2KD3QG8RXJ31HD52M-68020?func=full-set-set&set_number=002825&set_entry=000001&format=999