Fijałkowska Celina

Celina z Danglów Fijałkowska urodziła się 10 maja 1889 r. w Skrótach. Pochodziła z ziemiańskiej rodziny osiadłej w Skłótach od 1883 r. Ród jej ojca, Stanisława barona Dangel (jego żoną była Janina Zawadzka) wywodzi się od Tomasza Dangla (1742–1808), przemysłowca warszawskiego, z pochodzenia mieszczanina pruskiego, który w 1768 r. założył w Warszawie warsztat, który rozrósł się do jednej z największych manufaktur powozów w Europie.

Celina Danglówna była zdolną literatką, mimo iż względu na długotrwałą chorobę przebytą w dzieciństwie, nie odebrała, wykształcenia akademickiego. Otrzymała staranne wychowanie domowe, a jej talent poetycki spotkał się z uznaniem krytyki po wydaniu pierwszych wierszy.
W marcu 1918 r. wydała tomik wierszy pt. „Poezje” w nakładzie 300 egz. odbitych w Tłoczni Wł. Łazarskiego w Warszawie, nakładem G. Gebethnera i Sp., z winietami Marii Niczówny. Tomik, dedykowany jej rodzicom, jest podzielony na kilka rozdziałów: Ewangelje, Z Obecnej Chwili, Szczęście, Płomienie, Obrazki, Morze, Wiersze Różne, Z Motywów Ludowych oraz Przekłady zawierający pięć wierszy Maeterlinck’a, Baudelaire’a i Schenkendorfa. W sumie w tomiku na 109 stronach znalazło się 60 wierszy. W marcu 1919 r. podczas premiery sztuki Mieczysława Fijałkowskiego „Pan Poseł”, zaręczyła się z autorem tej sztuki, a wkrótce potem się pobrali. Zamieszkali w Warszawie, gdzie Celina Dangel nadal sporo pisała i zamieszczała swoje w wiersze w takich czasopismach, jak „Świat”, czy „Sfinks”.

Osiadając w rodzinnym majątku, gdzie mieszkała do momentu wypędzenia przez Niemców w 1940 r., nie zaprzestała tworzenia poezji i jeszcze przed wybuchem II wojny światowej ukończyła tomik wierszy „Godziny i lata”

Po zakończeniu wojny zamieszkała wraz z mężem w Gliwicach, gdzie zmarła 29 kwietnia 1962 r.
Podchodząc z dystansem do swojej twórczości tworzyła poezję pełną nastrojowości i melancholii, a próbka tej poezji została zamieszczona poniżej1.

  1. Wykorzystano fragment artykułu Piotra A. Stasiaka pt. „Celina z Danglów Fijałkowska – poetka zapomniana ?” zamieszczonego w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych