Chlewicka Zofia

Zofia Chlewicka (1885-1921, spoczywa na kutnowskim cmentarzu parafialnym) była aktywną działaczką kutnowskich organizacjach społecznych i uczestniczką wielu akcji charytatywnych. W okresie I wojny światowej wraz z Antoniną Vedtkową, Jadwigą Otocką, H. Bowbelską i Marią Piwnicką utworzyła Dom Sierot. Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza Polskiego Czerwonego Krzyża, była członkiem Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kutnie, Polskiej Macierzy Szkolnej – skarbnik. Przyczyniła się do powstania kutnowskiego sierocińca. Jej krótkie, lecz pracowite, dla Kutna życie pięknie charakteryzuje krótka sentencja umieszczona na jego grobie: Żyła prawdą sercem i ofiarną pracą. A przyświecała niezmąconą pogodą ducha1

  1. Wykorzystano fragment artykułu Andrzeja Urbaniaka (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej) pt. „Dworek modrzewiowy – siedziba kutnowskich regionalistów” zamieszczonego w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych .