Antczak Jan

Antczak Jan (ur. 7 kwietnia 1901 r. w Komadzynie, zm. b/d ) – starszy sierżant Polskich Sił Powietrznych, sierżant (ang. Sergeant) Królewskich Sił Powietrznych (numer służbowy RAF – 780405), mechanik. Służył w 301 Dywizjonie Bombowym1. W 1948 roku zgłosił powrót do Polski. 2.

  1. Antczak Jan, Lista Krzystka, dostęp 19 kwietnia 2015, http://listakrzystka.pl/?p=4120.
  2. Biblioteka WSOSP – ANTCZAK Jan, Biblioteka WSOSP, dostęp 19 kwietnia 2015, http://biblioteka.wsosp.pl/index.php/pl/katalogi-on-line-2/267-ludzie-lotnictwa/a-pozycje/615-antczak-jan.html.