Adamczyk Izydor

Adamczyk Izydor – w 1927 r. uczestniczył w „biegu kolarskim”, organizowanym przez Towarzystwo Sokół1. W latach trzydziestych XX wieku, grał w kolejowej drużynie piłki nożnej „Parowóz”2.

  1. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.131 .
  2. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.256 .