Adamczewski Stanisław

Adamczewski Bolesław – aktywny działacz w pierwszych latach II Rzeczypospolitej Chrześcijańskiej Demokracji1. 4 lipca 1926 r. w jego dom uderzył piorun, który poraził rodzinę lokatora Bolesława Włodarczyka 2. W 1930 r. wystąpił o pożyczkę budowlaną 3.  Około 1934 r. mieszkał na ul. 29 Listopada 4. W 1927 r. w zawodach, z okazji święta Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, będąc w drużynie „Sokoła” otrzymał nagrodę za pięciobój 5. Również w 1927 r. otrzymał nagrodę za wyścig kolarski dookoła powiatu 6. Uczestniczył w uroczystościach zwiazanych z 60-leciem powstania „Sokoła” we Lwowie 7. Sprawował urząd starszego cechu murarskiego 8. 5 maja 1929 r. na nadzwyczajnym zebraniu „Sokoła” został komendantem Przysposobienia Wojskowego  9. W roku 1934 podjął się budowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego 10.

  1. Red. Szymczak Jan, Kutno poprzez wieki Tom 1, Kutno-Łódź 2011, s.498
  2. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.252 .
  3. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.49 .
  4. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.112 .
  5. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.112 .
  6. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.130 .
  7. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.130 .
  8. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.169 .
  9. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.131 .
  10. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.239.