Adamczewski Bolesław

Adamczewski Bolesław – w 1928 r. podpisał wniosek o zapomogi dla bezrobotnych1. 5 maja 1929 r. na nadzwyczajnym zebraniu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” został wybrany na sekretarza towarzystwa, następnie w 1934 r. został wybrany na członka zarządu. 2.

  1. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.26 .
  2. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.131-132 .