Abromowicz Icek

Abromowicz Icek – w okresie międzywojennym działacz Związku Rzemieślników Żydowskich 1.

  1. Lesiak Henryk, Kutno w latach 1927-1939, Kutno 1995, s.240 .