Abram

Abram – żydowski pracodawca, zatrudniający w 1695 roku 3 komorników 1

  1. Red. Szymczak Jan, Kutno poprzez wieki Tom 1, Kutno-Łódź 2011, s.204

Dawid Stanowski

Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK