Abram Ryszard

Ryszard  Abram –  rozstrzelany za dezercje, skazany przez Wojskowy Sąd Doraźny w okresie wojny polsko-bolszewickiej1.

  1. Red. Szymczak Jan, Kutno poprzez wieki Tom 1, Kutno-Łódź 2011, s.515