Aaron z Kutna

Aaron z Kutna  (ur. 1794, zm. 1873) – rabin, przed 1813 opuścił Kutno. Syn Józefa z Kutna. W 1829 r. , po śmierci swojego ojca, został rabinem w mieście Totis na Węgrzech. 1. Jego jedyną córką była Tauba Markiewicz z Kutna. Wykształcony i wyświecony przez Moses Sofera. Autor „Mishat Aaron (Paks 1901) novellae to Tractate Niddah” oraz „Da’at Zekenim – She’arit Joseph (Ofen 1834) novellae” 234.

  1. Red. Szymczak Jan, Kutno poprzez wieki, Kutno-Łódź 2011, s.450 .
  2. Document signed by R. Aaron Kutna, Rabbi of Totis, Virtual Judaica, dostęp 3 kwietnia 2015, http://www.virtualjudaica.com/Item/18007/Document_signed_by_R._Aaron_Kutna,_Rabbi_of_Totis .
  3. 1901 Paks משנת אהרן Mishnat Aharon by Rabbi Aaron Kutna Antique Judaica Jewish, eBay, dostęp 3 kwietnia 2015, http://www.ebay.com/itm/1901-Paks-MISHNAT-AHARON-by-Rabbi-Aaron-Kutna-Antique-Judaica-Jewish-/371103163697 .
  4. 0206 – MACEWA TAUBA MARKIEWICZ CÓRKA AARONA, Wirtualny Sztetl, dostęp 3 kwietnia 2015, http://www.sztetl.org.pl/pl/pwk/30765,0206-macewa-tauba-markiewicz-corka-aarona/ .